Hjem

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

sipa bilder

Leder:

Førsteamanuensis Ellen Haug

Kontakt oss

Alrek helseklynge
Årstadveien 17, 2. etasje

5009 BERGEN

Telefon: +47 55 58 86 94
Epost: post@hemil.uib.no

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse (SIPA)

Forskningsgruppen SIPA ved HEMIL senteret er en tverrfaglig forskningsgruppe. I løpet av de siste tjue årene har gruppen utviklet kompetanse i å bruke og utvikle teorier og metoder for sosial- og utviklingspsykologi, med særlig fokus på ungdoms helse.

SIPA gruppen tar sikte på å utvikle ny kunnskap om hvordan sosiale prosesser påvirker utviklingen av subjektiv helse og helseatferd blant ungdom.

Ny forskning
Gutter som spiser

Under halvparten av norsk ungdom følger kostholdsrådene

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.

Ny forskning
Elever, Fauske vgs

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

Ny rapport
Illustrasjonsbilde Jente sitter på gulvet ved siden av skolebøker og ser fortvilet ut.

Sunne norske jenter sliter

Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Samtidig rapporterer mange jenter om helseplager, stress og overdrevet slanking.

ÅPNE DATA HBSC
HBSC

Åpner data om ungdoms helse fra 41 land

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir...