Hjem

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Hovedinnhold

sipa bilder

Leder:

Helga Bjørnøy Urke

Kontakt oss

Alrek helseklynge
Årstadveien 17, 2. etasje
5009 BERGEN

Telefon: 55 58 32 30

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse (SIPA)

Forskningsgruppen SIPA ved Institutt for helse, mijlø og likeverd (HEMIL) er en tverrfaglig forskningsgruppe. I løpet av de siste tjue årene har gruppen utviklet kompetanse i å bruke og utvikle teorier og metoder for sosial- og utviklingspsykologi, med særlig fokus på ungdoms helse.

SIPA gruppen tar sikte på å utvikle ny kunnskap om hvordan sosiale prosesser påvirker utviklingen av subjektiv helse og helseatferd blant ungdom.

NY HEMIL RAPPORT
forside rapport med ilustrasjon og logo

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommuner

Kunnskapsbasert folkehelse i kommuner er en faglig rapport som bygger på funn fra innovasjonsprosjektet Folkekommune. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av Bergen kommune.

Forskning
plakat HBCS

Barn og unges helse

Forskergruppen Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse (SIPA) ved HEMIL har fått rollen som internasjonalt koordineringssenter for studien Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) frem til juni 2028. Tema er barn og unges helse.
Ny forskning
elever

Juniorforsker

Forsningsgruppe SIPA er samarbeidspartner i et spennende forskningsprojekt der ungdomsskoleelever skal gjennomføre et forskingsprosjekt innen et tema de interesserer seg for.

Ny forskning
Gutter som spiser

Under halvparten av norsk ungdom følger kostholdsrådene

Mange norske barn og unge følger ikke anbefalingen om daglig inntak av frukt og grønt, og mange får heller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet.