Hjem

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

sipa bilder

Leder:

Professor Torill Larsen

Kontakt oss

Forskningsgruppen SIPA

Psykologisk fakultet
Christiesgate 13
N-5015 BERGEN

Telefon: +47 55 58 86 94
Epost: post@hemil.uib.no

Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse (SIPA)

Forskningsgruppen SIPA ved HEMIL senteret er en tverrfaglig forskningsgruppe. I løpet av de siste tjue årene har gruppen utviklet kompetanse i å bruke og utvikle teorier og metoder for sosial- og utviklingspsykologi, med særlig fokus på ungdoms helse.

SIPA gruppen tar sikte på å utvikle ny kunnskap om hvordan sosiale prosesser påvirker utviklingen av subjektiv helse og helseatferd blant ungdom.

Konferanse
Refugees crocking course
nov 15

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Hvordan kan vi gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere?

Ny forskning
Elever, Fauske vgs

Vil motvirke frafall i VGS i Norge

Systematisk arbeid med det psykososiale miljøet hjelper skoleelevene i overgangen mellom ungdomskolen og videregående viser en fersk rapport fra HEMIL-senteret.

Ny rapport
Illustrasjonsbilde Jente sitter på gulvet ved siden av skolebøker og ser fortvilet ut.

Sunne norske jenter sliter

Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Samtidig rapporterer mange jenter om helseplager, stress og overdrevet slanking.

Forskningsstøtte
Bilde av tavle

Drømmesatsing ved HEMIL-senteret

Med prosjektleder professor Torill Bognes Larsen i spissen har HEMIL-senteret fått 44,3 millioner til en effektevaluering av Drømmeskoleprogrammet og Nærværsteam.

ÅPNE DATA HBSC
HBSC

Åpner data om ungdoms helse fra 41 land

Et forskningsprosjekt i regi av Verdens Helseorganisasjon gir nå åpen tilgang til data om ungdoms helse samlet inn i 41 land. HEMIL-senteret ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har ansvar for den internasjonale databanken. Dataene er samlet inn blant 11-, 13- og 15-åringer og gir...