Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Avsluttede forskningsprosjekter

 

 

”KaNo?” Evaluering av et rehabiliteringsprogram for unge voksne som er ferdigbehandlet for kreft

Prosjekt leder: Professor Torill Larsen og May Aasebø Hauken

Formålet med dette prosjektet var å få økt forståelse og kunnskap om unge voksne kreft overlevende (YACS) etter fullført behandling. Et skreddersydd rehabilitering program for YACS ble utviklet og evaluert med mixed metod med deltakelse og HRQOL som utfall. YACS representerer en liten og lite studert gruppe av kreft overlevende, det er bare i det siste at det er blitt større internasjonale bevissthet om kreftoverlevere sine utfordringer. Disse spesifikke utfordringer er spesielt knyttet til deres sårbare periode av livet med økt risiko for sykelighet, samt fysiske og psykososiale langtidseffekter