Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Forskningsgruppeleder

Ellen Haug

Forskningsgruppen SIPA

Psykologisk fakultet
Christiesgate 13
N-5015 BERGEN

Telefon: +47 55 58 86 94

Fax: +47 55 58 98 87
Email: post@hemil.uib.no