Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse

Kontaktinformasjon

Helseklynge
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsgruppeleder

Helga Bjørnøy Urke

Forskningsgruppen SIPA

Alrek Helseklynge
Årstadveien 17
5009 BERGEN