Hjem

Hjerte- og sirkulasjonsforskning

Hovedinnhold

Hjerte

Interstitiell væske, ekstracellulær matrix og vevets mikromiljø er grunnlaget for vår forskning.

Vi studerer disse elementenes rolle i den lokale kontroll av transkapillær væskeutveksling under normale forhold ved sykdom, for eksempel ved inflammasjon, fibrose og neoplastiske tilstander. Vi studerer sirkulasjon og væskeutveksling i normal hud og muskel, nyre, hjerte, orale vev og svulster.

Vår tilnærming er integrativ og translasjonell, og vi bruker dyre- og cellulære modeller for sykdom hos mennesker.