Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning

Leder om forskergruppa

Forskergruppen i Sivilprosess er en av de mest aktive forskergruppene på fakultetet. Leder av forskergruppa, professor Camilla Bernt, er glad for å være en del av et aktivt og utviklende forskermiljø.

Hovedinnhold

Forskergruppen i sivilprosess og konfliktløsning er en av de mest aktive forskergruppene på fakultetet, og det største sivilprosessmiljøet i Norge.

Leder av forskergruppen, professor Camilla Bernt, har følgende å si om forskergruppa: 

Forskergruppen i sivilprosess og konfliktløsning er en av de mest aktive forskergruppene på fakultetet, og det største sivilprosessmiljøet i Norge. Vi møtes til ukentlige faglunsjer, og vi arrangerer 5-6 møter og seminarer med eksterne  norske og internasjonale gjester i løpet av året. Det er et godt og utviklende fagmiljø å være del av.