Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
SEMINAR

Komparativt seminar om muntlighet i sivilprosessen

Den 2. desember møtte forskergruppen for sivilprosess og tvisteløsning med forskere fra en rekke europeiske land for et komparativt heldagsseminar om muntlighet i ulike europeiske rettssystemer.

MUNTLIGHET I SIVILPROSESS - SEMINAR
Mens muntlighet blir sett på som et helt grunnleggende prinsipp i Norge, tillegges det mindre vekt i andre europeiske land.

Hovedinnhold

I første halvdel av seminaret var fokuset på muntlighet i domstoler i første instans, og man fikk innsikt i hvor stor variasjon det er i hvilken grad muntlighet utgjør et element i norske, tyske, franske, spanske, finske og svenske tingretter.

Mens muntlighet blir sett på som et helt grunnleggende prinsipp i Norge, tillegges det eksempelvis langt mindre vekt i Frankrike, hvor domstoler under den første korona-nedstengningen fikk adgang til å gjennomføre fullstendig skriftlige behandlinger, uten partenes samtykke.

I seminarets andre halvdel var fokuset på muntlighet i ankebehandlinger. Som ventet, var det betydelige forskjeller mellom de ulike landene. Norge har muntlige høringer som ligner de man har i første instans, og noen ganger kan også høringene i ankebehandlingen være enda mer omfattende enn i første instans. Også Tyskland, som har hatt en viktig innflytelse på norsk sivilprosess, har et betydelig innslag av muntlighet i ankebehandlingen. I de andre landene som var representert på seminaret, er de skriftlige elementene langt mer framtredende.

Variasjonen mellom de ulike rettssystemene førte til flere interessante diskusjoner om konseptet muntlighet. Kan digitale høringer betraktes som muntlige høringer, eller er det noen grunnleggende elementer ved muntlighet som ikke er til stede ved digitale høringer? Er umiddelbarhetsprinsippet et nødvendig element i muntlighet? Er muntlighet det samme i alle ulike stadier av rettsbehandlingen?
 

Program:

9.00-12.00: Muntlighet i domstoler i første instans

Ordstyrer: Professor Camilla Bernt, Universitetet i Bergen

 • Velkomst og åpningskommentarer ved professor Camilla Bernt
 • Norge: Professor Maria Astrup Hjort, Universitetet i Oslo
 • Tyskland: Professor Philipp Reuss, Georg-August-Universität Göttingen
 • Frankrike: Professor Emmanuel Jeuland, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • Spania: Professor Fernando Gascón Inchausti, Universidad Complutense de Madrid
 • Finland og Sverige: Professor Anna Nylund, Universitetet i Bergen
 • Spørsmål, kommentarer og diskusjon

13.00-16.00: Muntlighet i ankebehandlinger

Ordstyrer: Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Universitetet i Bergen

 • Norge: Professor Magne Strandberg, Universitetet i Bergen
 • Tyskland: Professor Philipp Reuss
 • Frankrike: Professor Emmanuel Jeuland
 • Spania: Professor Fernando Gascón Inchausti
 • Finland og Sverige: Professor Anna Nylund
 • Spørsmål, kommentarer og diskusjon