Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Forskningsprosjekt

Tvisteløsning på grunnplanet

Alle mennesker blir i løpet av livet involvert i rettslige konflikter av mange forskjellige typer. Noen retter et krav mot sitt forsikringsselskap om dekning av en skade som har oppstått på bagasjen under en reise, noen havner i konflikt med en utleier som vil øke prisen for leie av en bolig, noen havner i konflikt med en annen privatperson etter å ha kjøpt en brukt gjenstand som ikke var helt i samsvar med det selgeren skrev i annonsen. Likevel er det veldig få mennesker som blir part i en sivil rettssak. For selv om domstolene står til rådighet for alle som mener å ha et uoppgjort krav mot en annen person, så er det svært få som faktisk velger å gå til et slikt søksmål. De aller fleste sakene blir i stedet løst andre steder, for eksempel av tvisteløsningsnemnder, rettshjelpsorganisasjoner eller nøytrale tredjepersoner.

illustration photo
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Prosjektets hovedformål

Under prosjektet «Tvisteløsning på grunnplanet» vil en gruppe av forskere fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen undersøke hvordan slike små og mellomstore rettslige tvister blir løst, om det er ønskelig at domstolene brukes oftere for å løse slike tvister og hvordan rettssakene må endres for å få dette til, samt hvordan prosessen i tvisteløsningsnemndene kan forbedres for å være et godt og rettssikkert alternativ.

Prosjektet vil særlig ta for seg tvister i forbrukersaker, personskadesaker og saker mellom mindre næringsdrivende. I samarbeid med internasjonale eksperter vil prosjektet også se på hvordan lignende tvister blir løst i andre europeiske land, slik som Tyskland, Frankrike og Spania i tillegg til de øvrige nordiske land.

Prosjektet går over fire år, fra 01.08.2023 - 31.07.2027 og er finansiert av Norges forskningsråd.

Leder for prosjektet er professor Anna Nylund.