Hjem
Forskergruppe skatt og avgift
Forskergruppen for skatte- og avgiftsrett

Eksterne medlemmer av forskergruppen

Forskergruppen har flere eksterne medlemmer fra ulike fakulteter.

Hovedinnhold

Peter Koerver Schmidt

Peter Koerver Schmidt er professor i skatterett på Copenhagen Business School. Hans interesser er særlig dansk og internasjonal selskapsskatterett. Fra 2020 er han ansatt som professor II på Norges Handelshøyskole, med hovedansvaret for samarbeidet med det juridiske fakultet på UiB.  

Tormod Torvanger

Tormod Torvanger er førsteamanuensis på Norges Handelshøyskole og partner i advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA.