Hjem
Forskergruppe skatt og avgift
Forskergruppen for skatte- og avgiftsrett

Om forskergruppen

Forskergruppen for skatte- og avgiftsrett er satt sammen av interne og eksterne medlemmer. Gruppen avholder månedlige møter der ulike problemstillinger med skatte- og avgiftsrettslig tilsnitt diskuteres.

Hovedinnhold

Forskergruppen for skatte- og avgiftsrett består av 15 medlemmer. Fire av gruppens medlemmer er eksterne, og to er studenter tilknyttet forskerlinjen.

Forskergruppens neste samling er 28. januar 2021. I samlingen skal studentene tilknyttet forskerlinjen legge frem prosjektene sine.