Hjem
Forskergruppe skatt og avgift
Konferanse

Skattekonferansen “Tax Law - Contemporary Issues”

Skattekonferansen “Tax Law - Contemporary Issues” ble holdt 25. november 2021 på Det juridiske fakultet i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH), med finansiell støtte fra Skatteetaten.

Conference speakers
Fra høyre: Professor John Vella (Oxford), professor Eleonor Kristoffersson (Örebro), førsteamanuensis Henrik Skar (UiB), førsteamanuensis Oddleif Torvik (NHH/UiB), professor Peter Koerver Schmidt (NHH/CBS), professor emeritus Frederik Zimmer (UIO) og seksjonssjef i Skatteetaten Ole Vincent Jebsen.
Foto/ill.:
Einar Grude, Skatteetaten

Hovedinnhold

Foredragsholderne var professor John Vella (Universitetet i Oxford), professor Eleonor Kristoffersson (Örebro Universitet), professor emeritus Frederik Zimmer (UiO/NHH), professor Peter Koerver Schmidt (CBS/NHH), førsteamanuensis Oddleif Torvik (NHH/UiB) og førsteamanuensis Henrik Skar (UiB). Foredragene gjaldt ulike aktuelle temaer som beskatning av multinasjonale konserner i markedsstatene, global minimumsskatt, CFC/NOKUS-regler, de norske satsforskjellene mellom skatt på kapital og personinntekt, legal transplants, samt tolkning av skattelovgivning.  

Konferansen ble gjennomført som en forlengelse av et to dagers kurs for Nordiske stipendiater som ble holdt tidligere i uken, og hvor alle foredragsholderne også holdt innlegg og kommenterte stipendiatenes forskningsprosjekter. Hovedmålet med det tre-dagers opplegget var å fremme forskningsmiljøet i Bergen, herunder styrke samarbeidet med andre forskningsinstitusjoner og utenlandske forskere.

Program og power point presentasjoner kan lastes ned her