Hjem

Lakselussenteret - SLRC

Hovedinnhold

Lakselus i lab

Lakselussenterets mål er å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem.

Ny publikasjon
bildet viser genpar i streng

Ny kunnskap om lakselusgener - nøkkelen til løsning på lakselusproblemet?

I en ny publikasjon der forskere ved Lakselussenteret har bidratt, er 13081 genpar hos den atlantiske lakselusa beskrevet.