Hjem
Lakselussenteret - SLRC
Prosjekt

LiceVault

LiceVault - implementering av en ny modellorganisme til å studere vault funksjon og dens bruk som smart adjuvans i fiskevaksiner

Struktur av en rottelever vault
Foto/ill.:
PDB ID:4V60

Hovedinnhold

Vault er et konservert ribonukleoprotein-kompleks som finnes hos de fleste eukaryote organismer. Komplekset har en karakteristisk struktur og består av ulike proteiner som major vault protein (MVP), telomerase-associated protein 1 (TEP1), vault poly (ADP-ribose) polymerase (vPARP), samt vault RNA. Flere studier har vist til at vaults er involvert i ulike biologiske prosesser som legemiddelresistens, og intracellulær transport og signalisering, men den eksakte funksjonen til vaults er fortsatt ikke kjent. I tillegg har det vist seg at flere modellorganismer som Drosophila melanogaster, Arabidopsis thaliana, Caenorhabditis elegans og gjær, ikke uttrykker vaults – som kan forklare noe av grunnen til at vi enda ikke vet helt hva funksjonen til vaults er.

Genomet til lakselusen (Lepeophtheirus salmonis) har i senere tid blitt sekvensert og flere gener som koder for proteiner involvert i vault komplekset ble identifisert.  Dette prosjektet har derfor som mål å bruke lakselusen som en modell til å studere funksjonen til vault komplekset, da lakselusens unike livsstil, genom-organisering og evolusjon kan gi ny innsikt i dens funksjonelle rolle.

Studier har og sett på muligheten til å bruke modifiserte vaults som en smart adjuvans i vaksiner. Det ville derfor vært interessant å undersøke potensialet for å bruke modifiserte vaults som en smart adjuvans i fiskevaksiner rettet mot lakselusen, med tanke på dens betydelige innvirkning på fiskevelferden og økonomien i oppdrettsnæringen, samt mangelen på gode behandlingsmetoder.