Hjem
Lakselussenteret - SLRC

Hovedinnhold

SaliVax er et FHF finansiert prosjekt (https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901760/) der vi prøver å finne ut om det er mulig å lage en DNA-vaksine mot lakselus som utnytter laksleusproteiner viktige i lakselus-laks interaksjoner. Lakselus har kjertler som produserer immundempende komponenter som sekreres ned på laksens hud under en infestasjon. Slik kan lusen sitte relativt uforstyrret mens de spiser av laksens hud og blod, uten å aktivere en skadelig immunrespons.

I SaliVax jobber vi med å implementere en rekke slike immundempende komponenter fra lakselus inn i en DNA vaksine, og videre karakterisere mukosale og systemiske antistoffresponser i laksen etter vaksinering. Håpet er at dette vil gi antistoffer som inhiberer lakselusens immundempende proteiner, slik at laksen selv blir i stand til å sette i gang en immunrespons som er sterk not til å kvitte seg med lusen. Vi er dermed avhengig av en høy antistoffmengde i laksens slim, og en rekke optimaliseringer av vektoren skal også testes i dette prosjektet for å se om det er mulig å øke dette.