Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Doktorgradsavhandlinger

Her har vi også tatt med avhandlinger som er skrevet innenfor sosiolingvistikkmiljøet etter århundreskiftet, men før forskergruppa ble dannet

Hovedinnhold

2003

Magnhild Selås: Dialektal variasjon og endring aust på Agder: beskrive og forklart ved to språklege variablar

2004

Ragnhild Haugen: Språk og språkhaldningar hjå ungdomar i Sogndal 

2006

Reidunn Hernes: Talemål i endring?: ein longitudinell studie av talemålsutvikling og språkleg røyndomsoppfatning hjå ungdomar i Os (2006)

2014

Randi Neteland: Koinéforming av industristedtalemål. En sosiolingvistisk studie av språkutviklingen i Sauda og Årdal de siste hundre årene (2014)

Prosjekt: Språkutvikling på industristader

2015

Edit Bugge: Språktradering i Bolsøy. En variasjonslingvistisk analyse med vekt på familietilhørighet som sosial variabel (2015)