Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Mastergradsavhandlingar frå 2008 og seinare

Avhandlingane som kan lastast ned, er tilgjengelege gjennom BORA (Bergen Open Research Archive), som er Universitetet i Bergens opne digitale forskingsarkiv

Hovedinnhold

2019

Øystein Hassel: En sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet på Laksevåg i Bergen

Marie Lund: Talemålsvariasjon på Vest-Karmøy
 

2018

Dialektendringsprosessar

Rut Heradstveit: Språkendringer på Lista. En sosiolingvistisk studie i tilsynelatende tid

2016

Dialektendringsprosessar

Liv Torunn Tjelmeland: Språket i Åkrafjorden – ei sosiolingvistisk gransking av dialekten i to fjordbygder.

2015

Dialektendringsprosessar

Lid, Hallvard: «Men Odda e’ jo da naturle’ sentere’ fỳ oss, dao.» Ei sosiolingvistisk gransking av variasjon og endring i dialekta i Ullensvang herad

Ingrid Doublet. Randaberg, den grøne landsbyen Ei sosiolingvistisk undersøking av talemålet i Randaberg. Masteroppg. Høgskulen i Volda

2014

Dialektendringsprosessar

Kroken, Agnes: Talemålet i Bærum. En sosiolingvistisk undersøkelse av talemålet hos unge i Bærum

 Rød, Hild M.: Molde bymål. Ein kvantitativ korrelasjonsstudie i verkeleg tid

 Slettebø, Kjersti W.: «Men det er klart at av og til må eg jo legga om». Ei sosiolingvistisk gransking av situasjonsbetinga variasjon i Hå kommune

2013

Dialektendringsprosessar

Lianes, Anna: Endringar i talemålet i Åram på Søre Sunnmøre. Ei sosiolingvistisk gransking i tilsynelatande tid

 Bøe, Per S.S.: Språkendringer sør på Jæren. En sosiolingvistisk studie i virkelig tid fra Ogna

Språkutvikling på industristader

Ødegård, Randi: Dialektutvikling hos barn og ungdom på industristadane Odda og Tyssedal

2012

Dialektendringsprosessar

Doublet, Maria-Rosa R.: Bare fra Bergen, eller fra Fana i Bergen? En intern språkkrig mellom bergensvarietetene

Språkutvikling på industristader

Myklebust, Elinn D.: Årdalsdialekten – ein koiné? Ei sosiolingvistisk gransking av talemålet i Årdal 65 år etter industriutbygginga

 

2011

Dialektendringsprosessar

Nornes, Marianne: Bergensk i Bergenhus – ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Bergenhus bydel

Aasen, Kristine: Stavanger-dialekten 30 år etter. Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Stavanger

2010

Dialektendringsprosessar

Fossheim, Marie: Språket på Midøya – en sosiolingvistisk oppfølgingsstudie av talemålene på ei øy i Romsdalen

 

Villanger, Silje: «Da hadde vært litt kult visst vi hadde snakka strilsk om hondra år». Ei sosiolingvistisk oppfølgingsgransking av talemålet i Øygarden

 

Aasmundseth, Kathrine: «I den store sammenhengen er me jo bergensarar». Bevisste og underbevisste språkholdninger i Øygarden

2009

Neteland, Randi: «vann og kan og mann». En sosiolingvistisk studie av nn-variabelen og andre språktrekk blant ungdommer i Narvik

2008

Birkeland, Mariann: «Dei e teite og dei e mær stril enn oss» : ein komparativ analyse av talemål, haldningar og samfunnsforhold i nordhordlandskommunane Meland og Radøy

 

Nodland, Evy: «Dai æ sånne byassa så saie sj fårr kj å sånn». En sosiolingvistisk undersøkelse av kj- og sj-sammenfallets spredningsmønster fra Stavanger til Egersund

 

Aasmundtveit, Olav: Høtt skjer'a?: ei sosiolingvistisk gransking av talemålet til unge i Vest-Telemark