Hjem
Forskergruppa Sosiolingvistikk og språkendring

Hovedinnhold

Gruppa ble opprettet i 2015, men aktiviteten og samarbeidet går lenger tilbake. Samarbeidet startet med en søknad til NFR om finansiering av et senter for fremragende forskning i 2006. Vi kom til finalen, men nådde til slutt ikke opp. Det gode resultatet førte likevel til at samarbeidet ble videreført i form av en forskergruppe,  Forskergruppe i samfunn og språkendring (Forse), med en grunnbevilgning fra UiB i perioden 2007 til 2009. Av ulike grunner ebbet samarbeidet ut i 2010, men før det hadde det ført to eksternfinansierte prosjekter fra NFR, Dialektendringsprosessar i 2008 og Språkutvikling på industristader i 2010. 

Rundt disse prosjektene har det hele tiden foregått samarbeid i form av ukentlige prosjektmøter. Dannelsen av forskergruppa er derfor en viderføring og en formalisering av dette samarbeidet.