Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

Fossen, Kjell: "Vestlandets historie ut i skolen." Et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Høgskolene i Bergen, Stord-Haugesund og Sogndal. 12 ungdomsskoler og videregående skoler er knyttet til prosjektet. Disse skal utvikle undervisningsopplegg med utgangspunkt i de ulike stedenes spesielle forutsetninger, og skal vektlegge utvikling og formidling av ny didaktikk.

 

Reksten, Connie: "Sanselige regioner". Sted, mat og "place-marketing" i tre av Europas regioner.

 

Selberg, Torunn: Sted og fortelling. Sigrid Undsets liv og diktning som stedsfortellinger.

 

Solberg, Bergljot: "Våpengraver og regional diversitet i tidsrommet 100-550 e.Kr."