Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

Steder - regioner - identitet

v/professor Torunn Selberg (leder),
Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
5020 Bergen

E-post: Torunn.Selberg@ahkr.uib.no