Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

PROGRAM Høst 2014

 

  • Mandag 20.oktober: Prof. Frode Iversen gjesteforedrag - "Tingets arkeologi"

 

  • Fredag 24.oktober: Dr. Heike Oevermann gjesteforedrag - "Urban Resources - Concepts of preservation and re-use of historic industrial sites in cities"

 

  • Fredag 24.oktober - lørdag 25.oktober - Ekskursjon til Odda og Tyssedal

 

  • Mandag 24.november: Førsteamanuensis Linda Lien gjesteforedrag - "Bruk av visuell kommunikasjon for å involvera og engasjera innbyggjarane i stadsutviklingsprosessar."

 

  • Mandag 1. desember Torgeir R. Bangstad - "Kulturarv og dens grenser: Forsøk på en definisjon"

Dokumenter