Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

Studietur

Ekskursjon til Sogn 2.-3. april 2014

Studietur til Høyanger og Hyllestad i Sogn

Et bilde av studiegruppen i Høyanger
Et gruppebilde fra Høyanger

 

2 og 3 april var forskningsgruppen på tur til Høyanger og Hyllestad i Sogn. De to stedene var valgt fordi de begge har kvaliteter som er interessante i diskusjoner om stedsutvikling. Høyanger er ett av industristedene i Norge som ble bygget opp rundt vasskraften ved begynnelsen av 1900tallet, og som den dag i dag har anlegg og arbeidsplasser som er del av den kraftkrevende industrien, i form av aluminiumsproduksjon – og hvor flere av de store konsernene som Hydro og Kværner har vært og er til stede. Som mange andre liknende steder er også ”omstilling” et sentralt begrep og krav i Høyanger i dag. Hyllestad er hjemstedet for en annen form for industri av langt høyere alder; et kvernsteinsbrudd med røtter tilbake til Middelalderen. Dette bruddet hadde så stor produksjon og eksport av kvernsteiner at det kan sies å ha industrielle dimensjoner. I dag er kvernsteinsbruddet del av ”Kvernsteinsparken” (etablert i 2002), et visningssenter, og del av en søknad om verdensarvstatus i prosjektet «Viking Age Sites in Norhern Europe. A serial nomination to UNESCO’s World Heritage List.

På begge steder ble gruppen svært godt mottatt. Vi dro først til Høyanger og ble ønsket velkommen av ordfører Petter Sortland og flere representanter fra kommunen. Etter lunsj på Øren hotell fikk vi en interessant orientering om Høyanger fra ordfører med assistanse av tidligere ordfører. Deretter ble vi vist rundt i Høyanger av historikerne Anders Timberlid (fra Høgskolen i Sogn og Fjordane) og Gaute Ljotebø (blant mye annet museumsansvarlig i Høyanger og aktiv i historielaget). Vi besøkte den eldste krafstasjonen K2 (som er under nedleggelse), Industristadmuseet og Vasskraftmuseet, og fikk en guidet tur gjennom stedet Høyanger. Mottakelsen var storartet, og vi satte stor pris på all tiden de hadde satt av til å vise oss rundt og orientere om Høyangers historie fra eksperthold.

Vi dro fra Høyanger til overnattingstedet Lavik fjord-hotell.

Neste morgen dro vi lenger ut i Sognefjorden mot Hyllestad. Her ble vi tatt i mot av direktør ved Kvernsteinsenteret Astrid Waage og undervisningsleder Torbjørn Løland. Vi fikk en grundig innføring i Kvernsteinsbruddets historie som kulturminne – som ikke er så gammel . Det var først ved oppdagelsen av en skipslast i Alverstraumen i 19xx at dimensjonene og betydningen av steinbruddet som noe særegent ble konkretisert. I dag er dette en del av kommunens identitet, noe som vises ved at kommunen har kvernsteiner i kommunevåpenet. Kvernsteinsparken søker nå om status på UNESCO’s verdensarvliste. Kvernsteinsparker er nå lagt til rette som et visningssenter for kvernsteinshistorien  i Hyllestad.  Etter møte med Astrid Waage ble vi vist rundt i deler av anlegget av undervisningsleder Torbjørn Løland som var en engasjert omviser som gjennom sine fortellinger og kunnskaper om steinhugging skapte liv til og sammenheng i produksjonslandskapet.