Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

  •    09.mars - Heidi Lund Berg

     "Metallhåndverk og kunnskap: skandinavisk låsteknologi i yngre jernalder"

 

  •   23.mars - Per Cornell

       "Tidslighet och bebyggelse i Cancun, Göteborg och Rom. Exempel på

        artikulationer mellan arkeologi og arkitektur"

  

  •    20.april - Sara Kohne

     TBA

 

  •   27.april - Liisa Seppänen

    "How do we value the archaeological information and disseminate the past
     - A Finnish example from the recent excavations on the 19th century village in  
     the city of Lahti"