Hjem

Forskergruppen Historieforståelse, historiebruk og minnepolitikk

 

Mandag 28. September

Peter Forras: Kunstindustriens historiografi og Kristania  Kunstindustrimuseum. Kapittel 3 fra avhandlingen

 

Tirsdag 27. Oktober 

Maria Persson: Samtidsarkeologi och ett festligt exempel

 

Onsdag 28. Oktober

Workshop om krigens minnelandskap, ekskursjon og befaring. 

 

Mandag 7. Desember

Sara Kohne presenterer et kapittel fra avhandlingen.