Hjem

Bergen Pacific Studies Research Group

Hovedinnhold

Forskningsgruppen Bergen Pacific Studies omfatter omlag et dusin professorer, stipendiater, prosjektansatte og masterstudenter. Gruppens medlemmer arbeider for tiden i Salomonøyene, Vanuatu, Fiji, Samoa, Kiribati, Palau og Hawai’i med tematikker som kjønn, miljø, klimaendringer, urbefolkningspolitikk, religion, kosmologi, kunst, helse og utdanning. Forskningsgruppen spiller en markant internasjonal rolle, og en stor portefølje med eksternt finansierte prosjekter. For tiden ligger fokuset til Bergen Pacific Studies på prosjektet Mare Nullius? Sea Level Rise and Maritime Sovereignty in the Pacific – An Expanded Anthropology of Climate Change.