Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Nyhet

Høringssvar til forslag om endring i straffelovens regler om forvaring

Hovedinnhold

Medlemmer fra forskergruppen har den 1 desember sendt et høringssvar til forslag om endring i straffelovens regler om forvaring. Medlemmene som står bak høringssvaret er Terje Einarsen, Anne Marie Frøseth, Linda Gröning, Jørn Jacobsen, Marte Habberstad Mo, Jon Petter Rui og Ragna Aarli.

Hele høringssvaret finnes under.