Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Forskningsopphold

PhD-stipendiat fra Københavns universitet: Clara Juul Holm

Clara Juul Holm er PhD-stipendiat fra Københavns universitet. I denne artikkelen forteller hun i korte trekk om forskningsoppholdet ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

PhD-prosjektet

PhD-prosjektet angår forsettsbegrepet, med et spesifikt fokus på hvordan man skiller det fra uaktsomhet. Dette har blitt diskutert helt siden 1800-tallet og ser ut til å være et av de vedvarende juridiske diskusjonene. Juul Holm mener at vi må å angripe disse viktige rettsspørsmålene våre. Konseptet er veldig mye i bruk av domstolene som er preget av et litt fartsfylt og pragmatisk miljø med lekdommere.

Jeg ser det som akademias plikt å hjelpe til med disse spørsmålene, eller i det minste være opptatt av dem og fortsette debatten. Vi har den helt unike tiden og muligheten til å tenke gjennom ett spesifikt problem.

- Clara Juul Holm 

 

Samarbeidet med UiB

Juul Holm sier at forskningsoppholdet har bekreftet hennes oppfatning om at utveksling av ideer over de skandinaviske landene er en tradisjon som er veldig verdt å opprettholde. 

- Vi har mye juridisk kultur og tidligere juridisk debatt til felles, og likevel gir det faktum at vi har separate og uavhengige rettssystemer veldig interessante avvik. Dette gjelder spesielt forholdet mellom norsk og dansk lovgivning på mitt forskningsområde, der grunnlaget for den moderne diskusjonen ble lagt ved diskusjon mellom en dansk og en norsk forsker for mer enn hundre år siden, og fordi vi har hatt en noe parallell kurs siden, sier Juul Holm.

Videre forteller hun at hun har fått hatt muligheten til å diskutere PhD-prosjektet og andre prosjekter om de meget dedikerte strafferettsforskerne ved Universitetet i Bergen. Blant annet har PhD-prosjektet blitt presentert for forskergruppen for strafferett og straffeprosess. Juul Holm sier at det har vært et privilegium å få denne typen oppmerksomhet fra en rekke fremtredende mennesker i feltet, som gir deg perspektivet fra en annen juridisk bakgrunn. 

Forskningsoppholdet har blitt påvirket av covid-19-situasjonen. Til tross for situasjonen setter Juul Holm  pris på det er mulig å ha digitale møter etc., da alternativet i denne situasjonen ville være å sette livet på vent og utsette forskningsoppholdet. . Hun forteller at hun synes at det har vært morsommere å være i en ny by med nye mennesker, enn å være innelåst i sin egen leilighet og vente på at ting skal bli normale.