Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Nordisk Workshop i strafferett 2023

Straff og strafforfølgning i en digital verden

Forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Det juridiske fakultet hadde ære av å arrangere Nordisk Workshop i strafferett 01.-03. november 2023. Workshopen ble avholdt i Bergen og hadde "straff og strafforfølgning i en digital verden" som hovedtema.

Bilde av deltakere på workshopen
Deltakere fra mange nordiske universiteter og høyskoler samlet i Bergen for å diskutere fremtidens strafferettsutfordringer.
Foto/ill.:
Kim Einar Andreassen

Hovedinnhold

01.-03. november ble strafferettsforskere fra hele Norden samlet i Bergen for å diskutere nåtidens og fremtidens strafferettslige problemstillinger. En ny digital virkelighet får konsekvenser også for strafferetten og straffeforfølgningen, og hvordan lovgivningen og rettsvitenskapen skal møte slike utfordringer er ikke opplagt. De strafferettslige problemstillingene som oppstår som følge av digitaliseringen er sjelden unike på tvers av landegrenser, og samarbeid og erfaringsutveksling med nordiske naboer kan derfor være en viktig ressurs for å finne de riktige løsningene i fremtiden.

Nordisk Workshop i strafferett 2023 var en vellykket arena for slik erfaringsutveksling, så vel som en arena for nye forskere til å presentere sitt arbeid for et nordisk publikum. 

Presentasjon under workshopen

Workshopen bestod av innlegg både fra erfarne forskere og doktorander.

Foto/ill.:
Kim Einar Andreassen