Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Publikasjon

Martin Mindestrøm presenterte sin seneste artikkel

Stipendiat Martin Mindestrømmens artikkel tar opp viktige spørsmål om strafferammene for narkotikakriminalitet

Martin Mindestrømmen peker på Power Point
Martin Mindestrømmen illustrerer strafferammene for ulike straffbare handlinger
Foto/ill.:
Rettspolitisk Forening

Hovedinnhold

Forskergruppen var representert på Strafferettstorsdag i regi av Rettspoltisk forening. Stipendiat Martin Mindestrømmen holdt foredrag om straffenivået ved narkotikaforbrytelser med utgangspunkt i sin seneste artikkel, "Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast?", som nylig ble publisert i Kritisk Juss. 

Artikkelen stiller viktige spørsmål rundt straffenivået for narkotikaforbrytelser, og er tilgjengelig her (Idunn).

Forskergruppen gratulerer med publisering og vel gjennomført foredrag!

Bilde av foredragsholder Martin Mindestrømmen
Foto/ill.:
Rettspolitisk Forening