Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Fagområde og aktiviteter

Gruppen ledes av professor Linda Grøning og professor Ragna Aarli og er sammensatt av personer som enten arbeider med kjerneområder innen fagene strafferett og straffeprosess eller tilgrensende problemstillinger av menneskerettslig, rettshistorisk og/eller allmenn rettsteoretisk karakter.


Forskergruppen for strafferett og straffeprosess fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og utvikling, og arrangerer ulike seminarer for dette formål. Gruppen tar videre sikte på å være et forum for utvikling av nye forskningsprosjekter innen strafferett og straffeprosess.