Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
News

Nytt e-tidsskrift fra forskergruppen for strafferett og straffeprosess

Det nye tidsskriftet er en viktig internasjonal plattform både for forskergruppen og fakultetet.

Skjermdump fra tidsskriftet

Hovedinnhold

 

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ) skal komme ut med to nummer i året. Første nummer ble offentliggjort i uke 47.

Open access e-tidsskriftet ble etablert av professor Jørn Jacobsen og postdoktor Annika Suominen for å styrke utvekslingen av synspunkter fra nordisk strafferettsforskning til en internasjonal arena.