Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
Ekstern-finansierte prosjekt

Prosjekt

Forskingsprosjekt tilknytt forskargruppa for strafferett og straffeprosess.

Foto/ill.:
colourbox.com

Eksternfinansierte prosjekt

 

Tidlegare, avslutta prosjekt