Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Publiserte bøker

Publiserte bøker frå medlemer i forskargruppa

Juridiske bøker i hylle
Foto/ill.:
Magnus Halsnes
  • Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
    av Gert Johan Kjelby
    Cappelen Damm Akademisk 2013 (Boken er forfatterens ph.d.-avhandling, innlevert til bedømmelse ved UiB i 2012)