Hjem

Forskergruppen Strategier for språkkompetanse

"Strategier for språkkompetanse"
Institutt for fremmedspråk og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
Det humanistiske fakultet, UiB

Forskningsgruppens ledelse

Førsteamanuensis Åsta Haukås, asta.haukas@if.uib.no Tlf. +47 55 58 24 88

Førsteamanuensis Ingvild Nistov, Ingvild.Nistov@lle.uib.no Tlf. +47 55 58 24 68

Professor Aud Solbjørg Skulstad, Aud.Skulstad@if.uib.no. Tlf. +47 55 58 48 35

Personside føresteamanuensis Liv Eide. Tlf: +47 55584830

Strategier for språkkompetanse er en forskningsgruppe med fokus på språk-, tekst- og kulturkompetanse sett i et læringsperspektiv. Forskningsgruppa samler språkdidaktikere og andre vitenskaplig tilsatte hovedsaklig fra UiB. Forskergruppens ledere er Åsta Haukås, Ingvild Nistov og Aud Solbjørg Skulstad.