Hjem

Forskergruppen Demokrati, styring, rett og arbeidsliv

Stortinget

Forskargruppa Demokrati, styring, rett og arbeidsliv

Kontaktinformasjon

Anne Hilde Nagel, leiar
E-post: Anne-Hilde.Nagel@ahkr.uib.no

Medlemer

 • Frå AHKR:
  Tore Grønlie
  Eldbjørg Haug
  Jan Heiret
  Anne-Hilde Nagel, leiar
  Christian Sæle
  Hans-Jakob Ågotnes
  Harald Stokkedal Bokn, stipendiat
  Trond Erlien, stipendiat (AHKR/Høgskulen i Sogn og Fjordane)
  Thomas Slettebø, stipendiat
  Mette Vårdal, stipendiat (AHKR/Høgskulen i Volda).

 • Frå Høgskulen i Bergen:
  John Ragnar Myking
  Sissel Rosland.

  Frå Universitetet i Agder:
  Gustav Sætra.

  Assosierte frå Rokkansenteret:
  Svein Ivar Angell
  Yngve Flo

Mellom bønder og embetsmenn i Vågå:
eit portrettintervju med Mette Vårdal

Mette Vårdal skriv om sosiale relasjonar mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå, 1745–1844.