Hjem
Styrt vevsbygging og regenerasjon
Forskning

Pågående prosjekter

Flere forskningsprosjekter innen benvevsfeltet prosjektering utføres for tiden av gruppen. Disse prosjektene involverer både in vitro og in vivo aspekter av preklinisk forskning. I tillegg pågår kliniske studier for å teste effektiviteten til autologe stamceller for kjevebeinregenerering.

Hovedinnhold