Hjem

Forskergruppen Teater og scenisk uttrykk

Forskergruppens medlemmer:

Bergen:
Professor  Dr.art. Tor Trolie  (leder)
Professor Knut Ove Arntzen 
Førsteamanuensis Dr.art. Keld Hyldig
Stipendiat Anna Watson
Universitetslektor Ragnhild Gjefsen
Universitetslektor Tina Horrisland Engedal

Oslo:
Professor Jon Nygaard
Amanuensis Siren Leirvåg
Statsstipendiat Dr.art. Anne Helgesen

Trondheim:
Professor Svein Gladsø
Førsteamanuensis Phd Ellen Gjervan
Konservator Phd Annabella Skagen

Grimstad
Phd Anette Storli Andersen
 

 

Forskergruppen er forankret i teatervitenskapen og består av fagpersoner som er opptatt av å utforske teater som scenisk kunst. Forskergruppen har hjemsted ved Universitetet i Bergen, men omfatter teaterforskere fra alle universiteter i Norge som har teatervitenskap i sin faglige portefølje.

Forskergruppen har tre hovedmål:
1. Utvikle teatervitenskapelige forskningsprosjekt.
2. Arrangere åpne konferanser og ph.d.-kurs.
3. Fungere som ressursgruppe for teatervitenskap i Norge.


Forskergruppens årlige møte 2017, 17. - 18. november

1200– 1215: Velkommen

1215 – 1300: Tor Trolie: Gengangere: En diakron analyse av det visuelle 1885 – 2011.

1300– 1345: Keld Hyldig: Nettsiden om norsk teaterhistorie.

1345 – 1415: Anette Storli Andersen: Ibsen-bibliotek i Skien.

1430 – 1515: Jon Nygaard: Hva er teater – og hva er en teaterhistorie

1515 – 1600: Svein Gladsø: I marginalen

1615 – 1700: Knut Ove Arntzen: En teatral avantgarde i Norge 1920 -1950. Mellom kabaret, det revolusjonære og poetisk lekenhet.

1715 – 1800: Anne Helgesen: Studioteatret.

1815 – 1900: Ragnhild Gjefsen: Språk i teatret. Om mitt prosjekt.

Forskgruppens aktiviteter i 2013
24.-25. mai 2013 ble konferansen NORSK TEATER arrangert i Bergen. Videre ble det avholdt et seminar i Bergen 23. november 2013 med temaet DRYPP TIL NORGES TEATERHISTORIE.

Forskgruppens aktiviteter i 2014
21. november 2014 ble konferanse Teater- scenisk kunst: Natur - naturlighet – naturalisme 1750 - 2000 arrangert i Bergen.

Forskgruppens aktiviteter i 2015
13. november 2015 ble konferansen Romantikk og realisme i norsk teater arrangert i Bergen

Forskgruppens aktiviteter i 2016
18. og 19 november 2016 ble konferansen Hvordan forstå enkeltdelene av teaterforestillingene i ettertid. Perspektiver på regi, scenografi og skuespillerkunst arrangert i Bergen.
 

​​​​​​​