Hjem

Forskargruppa TELL – Text-based English Language Learning

Hovedinnhold

TELL illustrasjon

TELL har som målsetjing å skaffe forskingsbasert kunnskap om skriftlege og multimodale tekstar brukte i undervisning og læring av engelsk som L2, og kunnskap om korleis lærarar, lærarstudentar og elevar brukar tekstar og utviklar tekstkompetanse i engelskfaget. I tillegg til interne møte og workshops arrangerer TELL opne gjeste- førelesingar og seminar med presentasjonar av forskingsprosjekt.

> Her kan du lese meir om nokre av prosjekta som TELL-forskarar leier og er involverte i

    Text-based English Language Learning (TELL)
    Four students holding signs in different shapes

    Ny forskning på multimodale tekster i engelskundervisningen

    Nyutgivelsen 'Multimodality in English Language Learning' formidler forskningsbasert kunnskap om bruk, produksjon og vurdering av multimodale tekster i undervisning og læring av engelsk. — Boken vil være nyttig for forskere, lærere, studenter og lærerutdannere innenfor språk, tekst og multimodalitet...