Hjem

Vitenskapsfilosofi

Hovedinnhold

Covert på boken The Structures of Scientific Revolutions av Thomas Kuhn - med deler av coveret forstørret opp og brukt som bakgrunn

Forskningsområdet samler vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og studenter som arbeider innenfor vitenskapsfilosofi.