Hjem
Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Om oss

Forskergruppen for språktesting og språkvurdering ble startet i 2002, som en del av AKSIS, og ble i 2013 en del av Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet, ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Gruppen utvikler prøver i engelsk for barn og unge. Vi har kompetanse innenfor språktesting og språkvurdering, digitale språkprøver, lenking av prøveresultater til Det felles europeiske rammeverket for språk og analyse av prøvedata.

Vi bygger også opp et elektronisk søkbart korpus (Coryl), basert på engelske tekster skrevet av elever i norsk skole.

Vår forskning er sentrert rundt emner i tilknytning til språktesting og –vurdering. Flere av gruppemedlemmene har deltatt i internasjonale forskningsprosjekter med fokus på innlæring og vurdering av språk.