Hjem
Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Språkprøver

Gruppen utvikler flere språkprøver i engelsk. Disse inkluderer kartleggingsprøver for elever på 3. trinn, nasjonale prøver for elever på 5. og 8.trinn og læringsstøttende prøver for elever på Vg1. Her er litt informasjon om disse prøvene.

Hovedinnhold

Kartleggingsprøver i engelsk for elever på 3. trinn

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Det fins både obligatoriske og frivillige kartleggingsprøver i lesing, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Prøvene er laget for elever fra 1. til 4. trinn.

Frivillige, digitale kartleggingsprøver i engelsk for elever på 3. trinn har blitt utviklet og vedlikeholdt av prøveteamet ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Prøvene er digitale og måler lytting og lesing på engelsk. Det er utarbeidet en lærerveiledning som gir råd om bruk av prøvene og oppfølging av elever.
 

Nasjonale prøver i engelsk for elever på 5. og 8.trinn

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 

De nasjonale prøvene i engelsk tas av elever på femte og åttende trinn hver høst. Prøvene i engelsk blir utviklet ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Prøvene i engelsk er digitale og måler elevenes leseferdigheter, inkludert vokabular og grammatikk. Det er utarbeidet en lærerveiledning som gir råd om bruk av prøvene og oppfølging av elever.
 

Læringsstøttende prøver i engelsk for elever på Vg1

Læringsstøttende prøver kan brukes som et verktøy i undervegsvurderingen og gir læreren grunnlag for læringsfremmende tilbakemeldinger til elever på alle nivåer. Prøvene er frivillige, og skolen bestemmer selv når de vil gjennomføre prøvene. Eleven kan bare gjennomføre en prøve en gang.

Læringsstøttende prøver i engelsk for VG1 blir utviklet ved Institutt for fremmedspråk, UiB.

Prøvene er digitale og måler lytting, lesing og engelsk språkbruk (Use of English). Det er utarbeidet en lærerveiledning som gir råd om bruk av prøvene og oppfølging av elever.