Hjem
Forskergruppe for språktesting og språkvurdering

Korpusforskning

CORYL (Corpus of young learner language) er et elektronisk korpus, av samlede tekster skrevet av norske 7-, 10-, og 11.trinnselever. Tekstene er samlet fra nasjonale prøver i skriving på engelsk, fra 2004 og 2005.

Hovedinnhold

Studenter som er interesserte i CORYL bør kontakte Kari.Sundet@uib.no, som kan gi råd angående tilgang til korpus og brukerveiledningene.

Tekstene er kodet med alle feil og er linket til de forskjellige nivåene i Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Dette betyr at studenter kan søke på eksempler av feil, som er gjort på de forskjellige CEFR-nivåene på de ulike aldersnivåene.

Her finner du KORPUS