Hjem

Thorsen laboratorium

Hovedinnhold

Brain Metastasis Research Lab

Welcome to the Brain Metastasis Research Lab

Gruppen for hjernemetastaser ledes av Prof. Frits Thorsen og er en av fem forskningslaboratorier som hører til under Senter for Hjernekreft.

Vennligst gå inn på våre engelske sider for mye mer informasjon.

Nyhet | Forskning
Frits Alan Thorsen med to kolleger på labben i Kina

Mottok kinesiske forskningsmidler

Frits Thorsen er eneste nordmann som forsker på spredning av kreft til hjernen i Kina. Nylig mottok han en større kinesisk bevilgning for å fortsette arbeidet sitt ved det kinesiske laboratoriet