Hjem
Miljøtoksikologi
HMS-møte

HMS-møte med bowling og julemiddag

Forskningsgruppen arrangerte HMS-møte 6. desember 2016, etterfulgt av bowling og julemiddag.

Bowling med Miljøtoksikologigruppen
Miljøtoksikologigruppen avsluttet HMS-møtet med bowling og julemiddag.
Foto/ill.:
Anders Goksøyr

Hovedinnhold

Gruppeleder Anders Goksøyr orienterte først om HMS-informasjon ved UiB og hvor denne er tilgjengelig for de ansatte.

Deretter diskuterte vi momenter til en ny handlingsplan. De tilstedeværende gjennomførte en kartlegging av positive og negative sider ved arbeidsmiljøet i et gruppearbeid. En prioriteringsliste og aktuelle tiltak ble diskutert i plenum.

Medlemmene i gruppen ønsker et godt, hyggelig, romslig, åpent, inkluderende, stimulerende, motiverende, samarbeidsorientert, utviklende, sosialt, respektfullt, konstruktivt og prestasjonsfremmende arbeidsmiljø. Det var enighet om at mye av dette er på plass. Gruppen har fått en ny lunsjkrok som fungerer godt, vi har julekalender, vi arrangerer sosiale aktiviteter med middag på byen, curling eller bowling en gang i blant, vi har fått gode lab. forhold, har ukentlige gruppemøter der tonen er åpen og uformell, og arbeidsmiljøet er generelt romslig og inkluderende og preget av samarbeid, ikke konkurranse.

Samtidig pekte flere på at det noen ganger er vanskelig å kommunisere, siden ikke alle behersker norsk like godt, og vi ikke alltid snakker sammen på engelsk. Mange uttrykte ønsker om mer sosiale aktiviteter og at vi bør bli flinkere til å snakke om ting som ikke har med jobben å gjøre. Det ble nevnt at ikke alle deltar i fellesskapet og at vi bør gjøre noe for å dra med de som holder seg utenfor. Det var enighet om at vi må bli flinkere til å rydde, spesielt i fellesområdene. Flere påpekte også at det kan være vanskelig å finne frem på HMS-sidene til UiB, og at lenkene ikke alltid er helt intuitive.

Etter HMS-møtet dro vi på bowling, der Karina og Roger viste seg som de beste, før vi avsluttet med julemiddag hjemme hos Anders.