Hjem
Miljøtoksikologi

Masterstudentar og gjester

Miljøtoksikologigruppa har masterstudenter og gjester på kortare eller lengre opphald.

Hovedinnhold

Masterstudentar

Masterstudentar i Miljøtoksikologigruppa kjem både frå Institutt for biologi og Institutt for molekylærbiologi. Arbeidsstaden deira kan vere miljøtokslaben ved Institutt for biologi, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatsforkning (NIFES), avhengig av kva oppgåve som er ledig og kven som skal vere rettleiar. 

MasterstudentProsjekt
Pernille IdeniCod2.0
Thomas Aga Legøy 
Oline SteinkopfiCod2.0/dCod
Mari Forshaug KolåsiCod2.0/dCod
  
  

Gjester

GjestFråProsjekt
Anke Claudia ZieglerJena, TysklandiCod2.0/dCod