Hjem
Miljøtoksikologi

Kjernereseptorer hos fisk og pattedyr som mål for hormonforstyrrende stoffer

Kjernereseptorer er en gruppe proteiner som kan binde DNA og regeulere uttrykkina av tilhørende gener. De er klassifisert som transkribsjonsfaktorer.

Hovedinnhold

Oppgaver innenfor dette temaet vil omfatte in vitro studier av kjernereseptorer fra utvalgte arter som torsk, polartorsk, sebrafisk, isbjørn, sel og mus. Fokus vil særlig være på kjernereseptorene PXR (promiskuøs xenobiotika reseptor) og PPAR (peroksisomproliferator-aktivert reseptor), men andre reseptorer som VDR (vitamin D reseptor) kan også være aktuelle å studere.

Oppgaven(e) vil kunne omfatte:

 • Kloning av aktuell kjernereseptor fra utvalgt organisme
 • Karakterisering av molekylær struktur vha bioinformatiske verktøy
 • Funksjonelle studier vha transfeksjon og bruk av luciferase-basert reporter-assay og eksponering med ulike doser hormonforstyrrende stoffer og andre miljøgifter
 • In vitro ekspresjon av reseptorprotein for bindingsstudier til miljøgifter vha Biacore-instrument eller lignende

   

  For mer informasjon, ta kontakt med

  Forsker Odd-André Karlsen tlf: 55584651, e-post: odd.karlsen@mbi.uib.no 
  Instituttleder, professor Anders Goksøyr tlf. : 55584403, e-post: anders.goksoyr@bio.uib.no 
  Avdelingsingeniør Roger Lille-Langøy tlf 55584379, e-post roger.lille-langoy@bio.uib.no