Hjem
Miljøtoksikologi

Effekter av miljøgifter og blandingsstress, inkl havforsuring, på Oikopleura dioica

Oikopleura dioica er et dyreplankton som er utbredt i havområdene utenfor Norge. Dens spesielle levevis gjør den sårbar for havforurensning, men hvordan den reagerer på og håndterer miljøgifter er lite studert.

Foto/ill.:
Sars Centre

Hovedinnhold

Oikopleura dioica er et dyreplankton som tilhører appendiculariene (en urochordat) og er en utbredt planktonorganisme i havområdene utenfor Norge. Dens spesielle levevis gjør den sårbar for havforurensning, men hvordan den reagerer på og håndterer miljøgifter er lite studert. I dette prosjektet ønsker vi å studere effekter av miljøgifter som for eksempel oljeforbindelser i tillegg til kombinasjoner med for eksempel havforsuring på proteinuttrykk hos Oikopleura. Prosjektet vil foregå i samarbeid med professor Eric Thompson i Marin utviklingsbiologi-gruppen.

 

Oppgaven(e) vil kunne omfatte:

  • Oppsett av eksponeringsforsøk med kulturer av O. dioica
  • Proteomstudier vha 1D el. 2D-elektroforese og MALDI-TOF
  • Identifisering av proteinutttrykk og –endringer vha MS-MS og bioinformatiske verktøy
  • Studier av flergenerasjonseffekter

    Ta kontakt med forsker Odd-André Karlsen tlf: 55584651, e-post: odd.karlsen@mbi.uib.no, instituttleder, professor Anders Goksøyr tlf. : 55584403, e-post: anders.goksoyr@bio.uib.no, avdelingsingeniør Roger Lille-Langøy tlf 55584379, e-post roger.lille-langoy@bio.uib.no, for mer informasjon.