Hjem
Miljøtoksikologi

Effekter av miljøgifter på genekspresjon hos torsk og sebrafisk

Enkelte miljøgifter kan påvirke hormonbalansen og gi hormonforstyrrelser, andre kan gi nevrotoksiske effekter eller påvirke immunsystemet.

Hovedinnhold

Oppgaver her vil omfatte in vivo og in vitro-studier av torsk og/eller torskeleverkulturer og eksponering for ulike miljøgifter under kontrollerte betingelser. Studier av genekspresjon på mRNA og proteinnivå vil bli gjort med Q-PCR og proteinanalyser. Det kan også være aktuelt å bruke sebrafisk eller andre arter i enkelte av forsøkene.

Oppgaven(e) vil kunne omfatte

 • Akvarieforsøk og prøveopparbeiding
 • Isolering og dyrking av leverskivekulturer fra torsk eller leverceller fra sebrafisk
 • mRNA-analyser ved hjelp av Q-PCR
 • Proteomstudier vha. 1D el. 2D-elektroforese og MALDI-TOF
 • Identifisering av proteiner vha. MS-MS og bioinformatiske metoder
 • Antistoff-baserte metoder for påvisning av nye biomarkører identifisert i prosjektet

  For mer informasjon, ta kontakt med
  Forsker Odd-André Karlsen tlf: 55584651, e-post: odd.karlsen@mbi.uib.no 
  Instituttleder, professor Anders Goksøyr tlf. : 55584403, e-post: anders.goksoyr@bio.uib.no 
  Avdelingsingeniør Roger Lille-Langøy tlf 55584379, e-post roger.lille-langoy@bio.uib.no