Hjem
Miljøtoksikologi

Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme

Jérôme Ruzzin sitt føredrag på Klif og Forskningsrådet sin Miljøgiftkonferanse 2012

Hovedinnhold

Føredraget er generelt om kroniske miljøeksponeringar og langtidseffektar på helse samt ny kunnskap om persistente organiske miljøgifter, insulinresistens og fedme hos mus. Kva er tydinga av slike effektar i eit større perspektiv?


Pdf-fila til føredraget kan lastast ned i høgre sidemarg. Føredraget er filma og kan finnast på YouTube i tre delar

Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 1,
Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 2,
Komplekse blandinger av POP-er, insulinresistens og fedme Del 3