Hjem
Miljøtoksikologi

Komplekse metoder i effektovervåkning

Anders Goksøyr sitt føredrag på Klif og Forskningsrådet sin Miljøgiftkonferanse 2012

Hovedinnhold

Føredraget inneheld proteomikk og andre komplekse metodar nytta i overvåking og screening av nye miljøgifter og samverkande effektar.

  • Kva kan slike metodar gje oss?
  • Biomarkørar - er dei nyttige verktøy?

Føredraget kan lastast ned som PDF frå høgre sidemarg