Hjem
Miljøtoksikologi

Samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus

Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus.

Hovedinnhold

Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE. Les mer fra Miljøtoksikologigruppas websider.

Heile artikkelen kan lesast i PLoS ONE. Han kan óg lastast ned som pdf her.

Jérôme Ruzzin er postdoktor i Miljøtoksikologigruppa ved Institutt for biologi.

Mer finner du også her:

På Høyden

Tittel: Oppdrettslaks kan gi diabetesrisiko

Oppdrettslaks i butikken inneholder så mye miljøgifter at faren for fedme og diabetes øker betydelig. De oppsiktsvekkende resultatene er nylig funnet i forsøk på mus som bare spiste laks.

 

forskning.no

Tittel: Oppdrettslaks knyttes til diabetes

Mus på en diett av oppdrettslaks fikk dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2.

 

fish.no

Tittel: - Ikke påvist sammenheng med diabetes

- Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å påstå at oppdrettslaks øker faren for fedme og diabetes 2 hos mennesker, sier forskningsdirektør ved NIFES, Livar Frøyland.

 

Bondebladet

Tittel: Utviklet diabetes av oppdrettslaks

Mus på en diett av oppdrettslaks fikk dobbelt så høy risiko for å bli overvektige og utvikle diabetes 2, viser studie ved Universitetet i Bergen.

 

Kyst.no

Tittel: - Ekstremforsøk som ikkje kan koplast til humant konsum

- Dette handlar om ekstremforsøk som vanskeleg kan koplast opp mot humant konsum, seier Christian Chramer i EFF. Han kommenterar Jérôme Ruzzin ved Institutt for biologi i Bergen si forsking på mus som tyder på at inntak av store mengder laks kan gi diabetes og fedme.