Hjem
Miljøtoksikologi
Mastereksamen

Mekanismer for bisfenol A indusert aktivering av human steroid og xenobiotika reseptor (SXR, NR1I2) i HepG2 celler

Silje Marie Fiskvik Bache i Miljøtoksikologigruppa har fullført mastergrada i molekylærbiologi med oppgåva "Mekanismer for bisfenol A indusert aktivering av human steroid og xenobiotika reseptor (SXR, NR1I2) i HepG2 celler". Torsdag 9. desember kl 11.30 har ho eksamen på N-terminal (520B1) på Molekylærbiologisk institutt. Føredraget er ope for alle.

Hovedinnhold

I dagens samfunn utsettes mennesker i stor grad for den hormonforstyrrende forbindelsen bisfenol A (BPA), som finnes i mange ulike plastprodukter. Det er stor bekymring for helseeffekter av denne eksponeringen, og det pågår en intens forskning på området for å finne ut av stoffets skadevirkninger. I kroppen metaboliseres både fremmedstoffer, som BPA, og endogene forbindelser i en prosess som kalles biotransformasjon. Kjernereseptorer er ligandaktiverte transkripsjonsfaktorer, og er ansvarlige for reguleringen av enzymene og transportproteinene involvert i biotransformasjonen. En svært viktig kjernereseptor i metabolismen av fremmedstoffer er steroid og xenobiotika reseptor (SXR, NR1I2). SXR kan binde til kjemisk svært forskjellige ligander med ulik størrelse, og er således en viktig sensor for fremmedstoffer i lever og tarm hvor den hovedsakelig er uttrykt. I tillegg til å bli aktivert av ligand kan den på lik linje med andre kjernereseptorer aktiveres ved interaksjon med andre proteiner, og ved posttranslasjonelle modifikasjoner som resultat av ikke-genomisk signalering. Det er et økende fokus hvordan endokrinforstyrrende forbindelser påvirker ikke-genomiske signaleringsveier i cellene. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke om BPA kunne være involvert i aktivering av SXR-avhengig transkripsjon via ikke-genomisk PKA-signalering i den humane levercellelinjen HepG2.